Hard Cover
  • Lebih 26,800 entri
  • Tambahkan makna, frasa idiomatik, frasa kata kerja, kata majmuk
  • Takrif yang mudah difahami, disusuli dengan padanan yang tepat dalam bahasa Melayu
  • Ayat contoh yang berbagai-bagai untuk menunjukkan pemakaian kata atau frasa Inggeris dalam konteks yang berbeza-beza
  • Pelbagai maklumat bahasa disertakan, seperti maklumat tentang penggunaan, laras bahasa dan kelas kata
  • Rujukan yang penting untuk penutur bahasa Melayu meningkatkan kecekapan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu
Kamus Dwibahasa: Bahasa Inggeris - Bahasa Edisi Kedua Melayu
Quantity
-
+
SGD S$ 48.00
Cart

    Website Created & Hosted with Website.com Website Builder